اردبیل

اردبیل 

 

                         

  

 نمایندگان خدمات پس از فروش لوازم خانگی 

 نام شهر  نام نماینده  تلفن   آدرس
 اردبیل    فتحی       04533456213  
 اردبیل    حسینی        04533248361  
 اردبیل   خدایاری       04533470692   
 مشکین شهر   اعتمادی       04532527432  

 

 

نمایندگان خدمات پس از فروش صوتی و تصویری 

 نام شهر  نام نماینده  تلفن   آدرس
 اردبیل   میکائیل زاده       04533233848