خوزستان

خوزستان 

  

 

  نمایندگان خدمات  پس از فروش لوازم خانگی

نام شهر  نام نماینده تلفن  آدرس
 اندیمشک  پور مولایی 06142660231  
 اهواز  یوسفیان     06133757180  
 اهواز  غلامی     06132211914  
 ایذه  اورکی     06143652608  
 ایذه  نوروزی     06143639230  
 خرمشهر  عبدالنبی     06153512890  
 دزفول  مورث زاده     06142238877  
 شوش  چناری     06142831174  

 

نمایندگان خدمات  پس از فروش صوتی و تصویری

نام شهر  نام نماینده  تلفن آدرس
 آبادان  مطوری     06153335323  
 آبادان  پیش جنگ     06153321205  
 اهواز  ناصرپور     06132263718  
 اندیمشک  عصاره     06142635550  
 اندیمشک  دبیری     06142622022  
 بوشهر  پالیزان     07733537711  
 بهبهان  مکاریان پور     06152733194  
 خرمشهر  موسوی فرد     06153525008  
 دزفول  ماهیگیر(معصومی)     06142224833  
 دزفول  صراف زاده     06142227249  
 شوش  حقیقی     06142820925  
 مسجد سلیمان  فیضی     06143220053