قزوین

قزوین 

 

       

 

 نمایندگان خدمات  پس از فروش لوازم خانگی

نام شهر  نام نماینده تلفن  آدرس
 اقبالیه  رستمی 02833429920  
 بوئین زهرا  حسن پور     02834220799  
 بوئین زهرا  قلی زادگان     02834222868  
 قزوین  حسنلو     02833660082  
 قزوین  ملایی     02833570798  
 قزوین  حمزوی     02833347224  
 قزوین  باباحبیب     02833367563  
 قزوین  هوشمندی     02833227683  
 قزوین  زیارتی     02833328743  
 قزوین  صفری     02833246986  

 

نمایندگان خدمات  پس از فروش صوتی و تصویری

نام شهر  نام نماینده  تلفن آدرس
 آبیک  حمزنی      02832825692  
 قزوین  شفیعی      02833331726  
 قزوین  باباحبیب      02833367563  
 قزوین  زیارتی      02833328743