البرز

  البرز

 

   

       

  نمایندگان خدمات  پس از فروش لوازم خانگی

نام شهر  نام نماینده تلفن  آدرس
 شاهین ویلا  خواجوی زاده 02634525157  
 کرج  فهیمی نیا     02632222344  
 کرج  منصوری     02633200079  
 کرج  ولدی     02636772250  
 گوهردشت  سخایی     02634495652  
 محمدشهر  قدیری     02636331758  
 محمدشهر  گودرزی     02636304302  
 ملارد  شیرین زاده     02636668123  
 مهرشهر  گلستانه     02633320898  
 شاهین شهر   کریمی     04446321498  
 هشتگرد  ملکوتی     02644263929  
 هشتگرد  اینانلو     02644239500  

 

نمایندگان خدمات  پس از فروش صوتی و تصویری

نام شهر  نام نماینده  تلفن آدرس
 کرج  حسن نژاد     02632234277  
 کرج  فراست     02632222362  
 کرج  پیشداد     02832225705  
 گوهردشت  نتاج     02634440603  
 گوهردشت  بهرامی     02636525478  
 گوهردشت  میرزانیا     02634406585  
 مهرشهر  محمدی     02633307724  
 مهرشهر/فردیس  گلستانه     02633320898