کرمان

کرمان 

 

     نمایندگان خدمات  پس از فروش لوازم خانگی 

نام شهر  نام نماینده تلفن  آدرس
 رفسنجان  حسنی 03434264597  
 کرمان  حاج ملک     03432531599  

 

نمایندگان خدمات  پس از فروش صوتی و تصویری

نام شهر  نام نماینده  تلفن آدرس
 جیرفت  افتخاری     03432216522  
 کرمان  هماوندی     03432524037  
 کرمان  شجره پور     03432230524