گیلان

گیلان 

 

        

  نمایندگان خدمات  پس از فروش لوازم خانگی

نام شهر  نام نماینده تلفن  آدرس
 املش  حیدریان 01342724995  
 بندر انزلی  ثبوتی 01344545026  
 تالش  عین الهی 09112836690  
 تالش  اصغری 01344227406  
 تالش  ارشادپور 01344237018  
 رشت  موسسفه فنی 01333530289  
 رضوان شهر  رمضانی 01344603987  
 رودسر  مداح 01342629398  
 رودسر  قربانی 09112418918  
 رودسر  خلیلی فرد 01342624339  
 لنگرود  دریاسری 01345231006  

 

نمایندگان خدمات  پس از فروش صوتی و تصویری

نام شهر  نام نماینده  تلفن آدرس
 تالش  اصغری      01344227406  
 رشت  احمدی           01334220  
 رشت  بزرگی       0133353930  
 رودسر  امین زاده     01342622295  
 صومعه سرا  رسولی     01344324231  
 سنگسر  جوادی     01334522068  
 ماسال  رسولی     01344665951  
 لنگرود  غلامی     01342534655