مازندران

مازندران 

        

 

 

  نمایندگان خدمات  پس از فروش لوازم خانگی

نام شهر  نام نماینده تلفن  آدرس
 آمل  بابکی 01143267398  
 بابل  پاینده 01132376206  
 بابل   حسینی 01132191471  
 بابل   داداشی 01132373276  
 بهشهر  مجیدی 01134534415  
 بهشهر  مجیدی 01134534415  
 تنکابن  زرکندی 01154221502  
 تنکابن  قورچی بیکی 01154227270  
 جویبار  کیقبادی 01142549002  
 چالوس  رستمی 0115226600  
 چالوس  واثقی 01152221317  
 رستم   معرفت پور 01134638440  
 رستم کالا  معرفت پور 01134638449  
 ساری  کاویانی  01133370310  
 ساری  سعیدی 01133273188  
 سورک  ابن عباس 01133884176  
 فریدون شهر   اسفندیار 01135657087  
قائم شهر  حسینی 01142263460  
 قائم شهر  قربانپور 01142076220  
 قائم شهر  طالبی 01142278126  
 کلاردشت  صادقیان 01152621209  
 نکا  طبسی 01134748601  

 

نمایندگان خدمات  پس از فروش صوتی و تصویری

نام شهر  نام نماینده  تلفن آدرس
 آمل  رضوی     01144228052  
 امیرکلا  جعفری تبا     01132348095  
 فریدون کنار  حسینیان     01135663707  
 بابل  هاشمی حیدری       0113237056  
 بهشهر  سعیدی     01134526960  
 بهشهر  حسینیان     01134565592  
 تنکابن  گودرزی    01154236711  
 جویبار  غلامی    01142532526  
 قائم شهر  آذری اصل    01142202721  
 قائم شهر  اسماعیل زاده    01142208082  
 گلوگاه   ایران نژاد    01134662418  
 سوادکوه  عمادی    01142454941  
 نوشهر  کاکرودی    01152332899  
 نکا   کاظمی    01134722446