درخواست نمایندگی خدمات پس از فروش

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر

کدملی(*)
ورودی نامعتبر

صادره از
ورودی نامعتبر

میزان تحصیلات
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد
ورودی نامعتبر

نوع فعالیت(*)
ورودی نامعتبر

ادرس محل سکونت
ورودی نامعتبر

ادرس محل کار
ورودی نامعتبر

تلفن محل کار(*)
ورودی نامعتبر

فکس
ورودی نامعتبر

شماره همراه
ورودی نامعتبر

کد پستی
ورودی نامعتبر

سابقه کار
ورودی نامعتبر

تعداد پرسنل
ورودی نامعتبر

ایمیل
ورودی نامعتبر

میزان تسلط به کامپیوتر
ورودی نامعتبر

نوع مالکیت(*)
ورودی نامعتبر

آیا فروش قطعات دارید؟
ورودی نامعتبر

طرف قرارداد کدام شرکت ها هستید؟
ورودی نامعتبر

در صورت تمایل به نصب بنر در سر درب مغازه متراژ آن را بیان فرمائید؟
ورودی نامعتبر

ارسال قرار داد
ورودی نامعتبر

لطفا قرارداد را از سایت دانلود و پس از پر کردن آنرا بارگزاری کنید.

ارسال تصویر مغازه
ورودی نامعتبر

لطفا یک عکس واضح از محل کار خود ارسال کنید

لطفا کد امنیتی را وارد کنید(*)
لطفا کد امنیتی را وارد کنید
ورودی نامعتبر