شرایط ضمانت نامه

شرایط ضمانت نامه:

1. کارت گارانتی قابل نقل و انتقال نیست.

2. خدمات گارانتی فقط شامل قطعات یدگی و دستمزد می باشد.

3. ضمانت محصولات شرکت با هالوگرام، مهر و امضای فروشنده معتبر می باشد.

4. مدت زمان ضمانت نامه 24 ماه است. (برای کالاهایی که نیاز به نصب دارند، از زمان نصب و برای کالاهای غیرنصبی، از زمان خرید می باشد)

5. فقط کارت هایی معتبر می باشند که به مهر و مدل دستگاه و تاریخ انقضا ممهور شده باشد.

6. هرگاه در طی دوره گارانتی دستگاه توسط افرادی بجز افراد سرویس مجاز، نصب، تعمیر یا دستکاری شود، شرایط گارانتی شامل آن دستگاه نخواهد بود.

7. ارائه این کارت جهت سرویس و تعمیر دستگاه الزامی است. در غیر این صورت اجرت تعمیرات و قطعات یدکی نقدا دریافت می گردد.

8. این ضمانت نامه فقط شامل دستگاه اصلی که در این کارت قید گردیده، می باشد.

9. خرابی در اثر استفاده از قطعات یدکی یا مواد مصرفی غیر استاندارد، خارج از گارانتی و مشمول هزینه طبق تعرفه های شرکت خواهد بود.

10. دستگاه هایی که نیاز به تعمیر دارند باید به همراه کارت گارانتی به تعمیرگاه آورده شده یا به یکی از مراکز سرویس فرستاده شود.

11. برای دستگاه های دارای نصب، گارانتی فقط در صورتی قابل قبول است که توسط مراکز خدمات پس از فروش شرکت نصب و راه اندازی شده باشد.

 

موارد مندرج زیر شامل ضمانت نامه نمی باشد:

1. خرابی ناشی از حمل و نقل

2. بدنه، قاب، کلیدها، پریز و قطعات دکوری و شکستگی به طور کل

3. خرابی ناشی از نوسانات برق و عدم دقت در استفاده و نگهداری

4. خرابی در اثر استفاده از قطعات یدکی یا مواد مصرفی غیر استاندارد، خارج از گارانتی و مشمول هزینه طبق تعرفه های شرکت خواهد بود.